Utforsk nye muligheter med karriereraad fra raad gruppen

For deg som ønsker å komme deg videre…

Jobben din er viktig!

..og ikke bare fordi du er avhengig av den for å få lønn. Et godt arbeidsmiljø med gode kollegaer, en god leder, mulighet til å bruke det du kan, og ikke minst utviklingsmuligheter, er viktige forutsetninger ikke bare for at du skal trives i jobben, men også for at du skal kunne ha et godt privatliv.

Hvis en eller flere av disse forutsetningene ikke er der, så er det på tide å sette en fot i bakken, og se om det er noe du kan gjøre med det der du er, eller om det er på tide å søke nye muligheter andre steder.  .. og andre muligheter finnes for alle, det vet vi.

Utgangspunktet vårt til å arbeide med karriererådgivning er mer enn 20 års bred erfaring innenfor rekruttering og organisasjonsutvikling.  Vi vet hvilken kompetanse bedrifter og organisasjoner trenger hvor og når. Vi vet hvorfor noen lykkes og andre ikke. Vi vet hvorfor noen når opp i søkeprosessene, og noen aldri gjør det. Dette bruker vi for alt det er verdt for at du skal nå målene dine.

Vi ser muligheter som du ikke ser selv, og kan hjelpe deg videre mot målene dine.  Ofte har noen av oppdragsgiverne våre bruk for akkurat din kompetanse.

Når kan du ha nytte av karriererådgivning?

Det er mange ulike grunner til at man søker bistand fra oss. Noen av de ser du til høyre.  Men vi er alle forskjellige. Vi har ulike personligheter,  utdannelse, arbeidserfaring og bakgrunn. Den situasjonen du er i  er dessuten unik for deg.

Vi skreddersyr derfor tjenestene våre i forhold til deg og din situasjon, og det du ønsker å oppnå. Mange ganger er mye løst etter en kort samtale,
mens noen ganger trenger vi litt mer tid.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale, så skal vi fortelle hva vi kan bistå med i forhold til din situasjon. Det koster ingen ting.

Du er usikker på hvilke andre muligheter du har
Ikke la utdannelsen din eller tidligere jobber legge begrensninger på hva du skal gjøre i fremtiden. De fleste har flere muligheter enn de tror. Det er vanlig at man blir «blind» på egen kompetanse hvis man har vært i samme stilling eller samme firma i mange år. Du gjør en god jobb der du er, men hva betyr det i verden utenfor? Mye av  kompetansen din har overføringsverdi til andre stillinger og bransjer. Det vet vi, og kan hjelpe deg med å se andre muligheter.
Du er usikker på hva du egentlig vil
Velkommen i klubben! Det er mange i samme situasjon som deg. Du mistrives kanskje, eller ser at det er deler av kompetansen din som du ikke får brukt. Det er kanskje noe du brenner for, men tar kanskje ikke sjansen på å ta det «store skrittet» å prøve noe helt annet. Vi kan hjelpe deg til å sortere tanker og ideer for å komme videre i riktig retning.
Du når ikke opp i jobbsøkeprosesser
Du blir stadig innstilt som nr. 2, eller blir kanskje ikke engang innkalt til intervju. Er det noe feil med deg, søknaden din eller søker du på feil jobber. Vi kan hjelpe deg med å finne ut av det, sett med en rekrutterers øyne.
Du tror du har godt ut på dato" når du er over 50 år
Hos oss er det kompetansen din som står i sentrum. Hvis den er er etterspurt i markedet, så er du også etterspurt.

Vi kartlegger og foredler kompetansen din, og kan formidle denne videre i markedet til de som har behov for den.
Vi er interessert i komme i kontakt med deg som vil noe, og som er dyktig i det du gjør. Vi har ingen øvre aldersgrense.

Du har utfordringer med nærmeste leder eller kollegaer
Dette kan ha flere årsaker og er mer vanlig enn du tror. Det er mange ledere der ute som ikke skulle ha vært det, med det er også sånn at det er noen personlighetstyper som ikke går så godt sammen uansett. Det store spørsmålet er om dette er noe du kan gjøre noe med, eller er det best å kaste kortene og søke nye utfordringer?
Du lurer på om du skal begynne for deg selv
Mange har en gründer i magen og lurer på å begynne for seg selv. Skal jeg ta sjansen å si opp jobben min og bli min egen sjef? Vi har lang erfaring med gründere og oppstartsvirksomheter og kan hjelpe deg videre til å ta en endelig besluttning.
Du har blitt overtallig
Du er i samme båt som mange andre, og det er viktig å komme seg opp på hesten igjen så fort som mulig. Vi kan hjelpe deg med å søke nye jobber og vise deg alternative karrieremuligheter. Kanskje er det noen av våre oppdragsgivere på rekrutteringssiden som trenger noen med din kompetanse?

Jeg ønsker mer informasjon om karriererådgivning!

Jeg ønsker informasjon om